สร้างเส้นเผาสำหรับวัสดุแบริ่งเลื่อน

  • ในปี 2014 สร้างเส้นเผา ...
ในปี 2014 สร้างเส้นเผาสำหรับวัสดุตลับลูกปืนแบบเลื่อน